Om Andfjord Salmon

Om Andfjord Salmon Andfjord Salmon™ har konsesjon fra staten for oppdrett av 10 000 tonn laks. Anlegget er designet for å unngå problemer med lakselus og giftige alger. Det har sterke barrierer for å hindre rømning og for å minimere påvirkningen på marint liv.

Selskapet

Andfjord Salmon ligger på Andøya i den arktiske skjærgården i Vesterålen. Selskapet har utviklet et innovativt konsept for landbasert oppdrett av atlantisk laks, basert på sin patenterte gjennomstrømningsteknologi. Konseptet kombinerer det beste fra tradisjonelt sjøbasert lakseoppdrett med fordelene ved å være landbasert.

Andfjord Salmons ambisjon er derfor å bygge og drifte verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg i sitt slag. Den nærliggende Golfstrømmen gir oksygenrikt vann med ideell temperatur, upåvirket av andre lakseanlegg, noe som bidrar til lavere risiko for smittsomme sykdommer. Andfjord Salmon vil heller ikke få problemer med lakselus eller alger, fordi sjøvannet hentes under nivået der disse organismene lever.

Bassengene er rømningssikre og utstyrt med et innovativt rensesystem som utnytter biologisk avfall som ressurs, samtidig som det hindrer forurensning i havet. Andfjord Salmon AS er notert på Euronext Growth i Oslo under tickeren "ANDF".

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba