Servertmedgodsamvittighet

Down Arrow

HJEMMET TIL ATLANTISK LAKS

I dette området lever den atlantiske laksen. I havområdene utenfor Andøya, på 69 grader nord, vokser villaksen seg stor, sunn og sterk. I vårt energieffektive basseng strømmer ferskt sjøvann gjennom med høy hastighet.

FØRSTEKLASSES KVALITET

Laksen trives så godt at den vokser seg minst like stor, sunn og sterk som i Norskehavet. Fisken har førsteklasses tekstur, farge og smak.

CALANUS PLUS

Vi gir laksen vårt eget fôr: Calanus Plus by Andfjord Salmon, laget av naturlig plankton fra havet, i tillegg til andre sunne ingredienser. Fôret har en unik smak og kvalitet.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Dette majestetiske landskapet lengst nord er over 150 millioner år gammelt. Ingen andre steder på norskekysten er eldre. Og ingen andre steder er nærmere den livgivende Golfstrømmen.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba