VÅR UNIKEPATENTERTETEKNOLOGI

NATURAL FLOW

Målet var å bygge verdens mest miljøvennlige og fiskevennlige anlegg, og det har vi gjort. Her er laksen helt trygg. Det rene saltvannet strømmer inn fra havet, nesten uten bruk av ekstra energi. Og biomasse samles inn og gjenbrukes. Vi kaller teknologien vår «Natural flow».

OPTIMALT SJØVANN

Ingen andre steder er nærmere den livgivende Golfstrømmen enn havområdene utenfor Andøya. Og det er dette havet vi har gjenskapt på land. Beliggenheten vår sikrer uendelig tilgang til temperert og oksygenrikt sjøvann.

LAVT ENERGIFORBRUK

Vi bruker et lukket gjennomstrømningssystem som kombinerer fordelene ved både sjøbasert og landbasert fiskeoppdrett samtidig som man løser en rekke tradisjonelle oppdrettsproblemer. Vannet hentes inn under nivået der lakselus og giftige alger lever. Kombinasjonen av naturlige fordeler og et ukomplisert system gir et lavt energiforbruk.

VELFERD OG VEKST

Laksen trives i bassenget og vokser raskt. Vår overlevelsesrate er bransjeledende, og uavhengige rapporter bekrefter at både biologi og fiskehelse er utmerket.

SAMLER BIOMASSE

Bioavfall samles inn med et multirensesystem, resirkuleres og gjenbrukes som en kommersiell ressurs.

90000 tonn

Andfjord Salmon har fått konsesjon for 10 000 tonn MTB med potensial for et produksjonsvolum på 19 000 tonn HOG på Kvalnes på Andøya. Selskapet har sikret eiendom som muliggjør en økning i totalt årlig produksjonsvolum til 90 000 tonn HOG.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba