Cflow og Andfjord Salmon inngår strategisk partnerskap for videreutvikling av landbasert oppdrettsanlegg

Cflow, en ledende leverandør av fiskehåndteringsteknologi, og Andfjord Salmon, et pionerfirma innen landbasert oppdrett, kunngjorde i dag et strategisk partnerskap for videreutviklingen av det banebrytende landbaserte oppdrettsanlegget på Andøya.

15 juni 2023

Andfjord Salmon erkjent for sitt innovative landbaserte oppdrettsprosjekt på Kvalnes, som kombinerer bærekraftig oppdrett med de unike fordelene ved landbasert produksjon. Selskapets første produksjonssyklus, som er pågående, kan vise til utmerkede biologiske forhold, god fiskevelferd og -helse, sterk vekst, og bransjeledende overlevelsesrate for laksen. 

I pilotfasen er det planlagt slakting av rundt 700 tonn laks i overgangen mellom juni og juli. I neste byggetrinn er målet å produsere omtrent 19 000 tonn laks per år, og med utvidelse til to nye lokaliteter på Andøya, er målet å oppnå et totalt produksjonsvolum på 90 000 tonn per år.

Cflow er en markedsledende aktør med lang erfaring innen havbruksteknologi, spesialisert på utvikling av avanserte tekniske systemer for håndtering av levende fisk. Deres tverrfaglige ekspertise og samling av omfattende erfaringsdata fra fiskehåndtering har bidratt til å etablere Cflow som en solid aktør i markedet. 

Strategisk partnerskap forkontrollerte og forutsigbare produksjonsprosesser

"Gjennom dette partnerskapet kombinerer vi vår ekspertise og erfaring innen landbasertoppdrett med Cflows teknologi for å muliggjøre sikre og bærekraftige produksjonsprosesser for levende fisk," sier Martin Rasmussen fra Andfjord Salmon. 

"Teknologi spiller en avgjørende rolle i utviklingen av moderne oppdrett. Evnen til å kontrollere faktorer som påvirker fiskevelferd og miljøetfører til optimaliserte driftsprosesser, energibesparing og forutsigbar produksjon."

Gunnar Hoff, CMO iCflow, utdyper: "Dette partnerskapet gir Cflow en mulighet til å bruke vår kompetanse og løsningsportefølje for å bidra til viktige fremskritt innen landbasert oppdrett. Landbasert oppdrett gir fordeler ved å muliggjøre full kontroll og overvåkning av alle faktorer som påvirker fiskevelferd, biosikkerhet og biprodukthåndtering. Ved å samle inn historiske data, utføre grundige analyser og dra nytte av tverrfaglig kompetanse, kan vi sikre en trygg prosjektgjennomføring og forutsigbare produksjonsprosesser."

Felles innsats for en ansvarlig,effektiv og miljøvennlig oppdrettsnæring

Cflow og Andfjord Salmon er to ledende selskaper som setter standarden for fremtidens oppdrettsnæring. Deres felles innsats for kontroll, bærekraft og biologisk sikkerhet vil bidra til å forme en ansvarlig, effektiv og miljøvennlig oppdrettsindustri.Gjennom kombinasjonen av teknologi, erfaring og ekspertise legger dette samarbeidet grunnlaget for sikker og bærekraftig produksjon av levende fisk.

Om Cflow

Cflow er en ledende leverandør av fiskehåndteringssystemer i fiskeri-og oppdrettsnæringen. Selskapets teknologi overvåker og kontrollerer faktorer som påvirker fiskevelferd og biosikkerhet, og bidrar til optimalisering av driftsprosesser og bærekraftig produksjon av levende fisk.

Om Andfjord Salmon

På Kvalnes, Andøya i Vesterålen, har Andfjord Salmon utviklet et innovativt og bærekraftig konsept for oppdrett av atlantisk laks basert på gjennomstrømningsteknologi. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige anlegg av denne typen. Andfjord Salmon er notert på Euronext Growth Oslo med tickeren ANDF.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba