Forpliktelse om bankfinansiering øker til 825 millioner kroner når SpareBank 1 SMN går inn i konsortiet

Det vises til børsmelding datert 13. juni 2023, hvor Andfjord Salmon AS («Andfjord Salmon» eller «Selskapet») delte detaljene om banklånet på 700 millioner kroner sikret fra SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SR-Bank (med støtte fra Eksfin).

20 juni 2023

Selskapet har gleden av å meddele at SpareBank 1 SMN i dag har bekreftet sin forpliktelse til å delta i bankkonsortiet, noe som øker det totale lånetilsagnet til 825 millioner kroner ("Byggelånet"). En slik økning vil erstatte godtgjørelsen på 125 millioner kroner for leasingfasiliteten i lånedokumentasjonen. Øvrige nøkkelvilkår for byggelånet er uendret fra Andfjord Salmons kapitalmarkedsoppdatering av 13. juni 2023.

Som en del av denne kommende byggefasen planlegger selskapet å etablere viktig infrastruktur som vannveier og havneområde for å støtte en produksjon på 40 000 tonn på Kvalnes, med ytterligere investeringer planlagt i fremtiden for å nå full produksjonskapasitet.

KONTAKT

Investors: Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Media: Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON

Andfjord Salmon, som ligger på Kvalnes på Andøya i den arktiske skjærgården i Vesterålen, har utviklet et innovativt og bærekraftig havbrukskonsept for landbasert oppdrett av atlantisk laks, basert på en gjennomstrømmingsteknologiløsning. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg i sitt slag.

Andfjord Salmon AS er notert på Euronext Growth under tickeren ANDF.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba