Bankfinansiering på 700 millioner kroner sikret. Veikart til 40 000 tonn på Kvalnes

Ved dagens kapitalmarkedsoppdatering vil Andfjord Salmon AS («Andfjord Salmon» eller «Selskapet») dele detaljer om selskapets utbyggingsplan for å nå et totalt produksjonsvolum på 40 000 tonn (HOG) på Kvalnes, Andøya.

3 June 2023

Ved dagens kapitalmarkedsoppdatering vil Andfjord Salmon AS («Andfjord Salmon» eller «Selskapet») dele detaljer om selskapets utbyggingsplan for å nå et totalt produksjonsvolum på 40 000 tonn (HOG) på Kvalnes, Andøya. Videre har selskapet sikret seg tilsagn om et banklån på 700 millioner kroner for utbyggingen på Kvalnes.

– Planen vår har alltid vært å bruke det første bassenget til å vise verdien av gjennomstrømningsteknologien vår og den utmerkede biologiske ytelsen den muliggjør, før vi finansierer og går videre med neste byggetrinn. Vi er veldig glade for å levere på denne strategien, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Bakteppet for dagens kapitalmarkedsoppdatering fra Andfjord Salmon er en vellykket første produksjonssyklus med god fiskevelferd og -helse, sterk vekst, lavt energiforbruk på 1 kWt/kg produsert laks, bransjeledende overlevelsesrate på 97,8 % og akkumulert fôrkonverteringsrate på 0,96. Første slakting på inntil ca. 700 tonn HOG gjennomføres i månedsskiftet juni/juli 2023.

40 000 TONN PÅ KVALNES

Andfjord Salmon offentliggjør i dag sine planer for et produksjonsvolum med full kapasitet på 40 000 tonn (HOG) på Kvalnes på Andøya. Den nye produksjonskapasiteten vil gradvis bli lagt til mellom 2025 og 2030. 8000 tonn (HOG) produksjonskapasitet forventes å bli lagt til så tidlig som 2025.

I forbindelse med utbyggingen til 40 000 tonn på Kvalnes sikter Andfjord Salmon mot en blandet investering på 114 kroner per kilo (inkludert betydelige buffere) og driftskostnader på 40 kroner per kilo produsert laks (inkludert avskrivninger).

Selskapets to andre lokasjoner, Breivik og Fiskenes, representerer en ytterligere produksjonskapasitet på anslagsvis 50 000 tonn til sammen. Det er gjennomført et betydelig forarbeid til dette.

FORPLIKTELSE OM BANKFINANSIERING SIKRET

Andfjord Salmon har sikret seg tilsagn om et banklån på 700 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge og alliansepartnere, inkludert Eksfin, til byggingen av neste trinn på Kvalnes. Marginen på banklånet er satt til 3,9 % + NIBOR. Banklånet inkluderer en 24 måneders avdragsfri periode etter estimert produksjonsstart. Videre skal Andfjord Salmons nåværende utestående banklån på cirka 75 millioner kroner refinansieres og erstattes.

Låneavtalen inkluderer en finansiell leasingfasilitet for utstyr på inntil 125 millioner kroner. Finansiering av arbeidskapital er også inkludert separat i gjeldspakken og skal være dimensjonert og tidsbestemt i samsvar med neste produksjonssyklus.

– Bankfinansieringen representerer et stort steg i den videre utbyggingen av Andfjord Salmon og er basert på svært gode biologiske og operasjonelle resultater fra vårt første basseng. Vi er glade for å ha sikret oss en slik konkurransedyktig finansiering, sier Martin Rasmussen.

I den kommende byggefasen planlegger selskapet å etablere viktig infrastruktur som vannveier og havneområde for å støtte produksjonen av 40 000 tonn på Kvalnes. Sammen med de anerkjente entreprenørpartnerne Hæhre Kruse-Smith og Cflow er det anslått et budsjett på 1,3 milliarder kroner, pluss en buffer på 350 millioner kroner, for de neste to årene.

Andfjord Salmon er i ferd med å sluttføre viktige byggekontrakter og opprettholder fleksibilitet når det gjelder timing og videreutvikling av kapitalstrukturen. Etter å ha fulgt Andfjord Salmon over tid, har hovedaksjonærene Jerónimo Martins (multinasjonal matdistribusjon) og Eidsfjord Sjøfarm (konvensjonell lakseoppdretter), begge representert i selskapets styre, signalisert at de har til hensikt å øke eierskapet betydelig og forventes å dekke hoveddelen av en potensiell egenkapitalkomponent.

Alle fremtidige utvidelser (fra 8000 tonn og oppover) forventes å bli finansiert av en kombinasjon av gjeld og kontantstrøm.

KAPITALMARKEDETS OPPDATERING

Andfjord Salmon vil i dag være vertskap for kapitalmarkedsoppdateringen på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norge.

Presentasjonen fra 08.00 til 09.00 vil holdes på engelsk og kan sees fra denne nettadressen: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20230613_1/   

Se børsmelding datert 12. juni 2023 for fullstendig program.

Presentasjonsmaterialet er vedlagt denne meldingen.

RÅDGIVERE

Arctic Securities, ABG Sundal Collier og SpareBank 1 Markets er finansielle rådgivere for Andfjord Salmon.

KONTAKT

Investorer: Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Media: Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON

Andfjord Salmon, som ligger på Kvalnes på Andøya i den arktiske skjærgården i Vesterålen, har utviklet et innovativt og bærekraftig akvakulturkonsept for landbasert oppdrett av atlantisk laks, basert på sin patenterte gjennomstrømmingsteknologi. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg i sitt slag.

Andfjord Salmon AS er notert på Euronext Growth Oslo under tickeren ANDF.

ADVISORS 

Arctic Securities, ABG Sundal Collier and SpareBank 1 Markets are acting as financial advisors to Andfjord Salmon.  

(ENDS) 

CONTACTS 

Investors: Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no  

 Media: Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no  

ABOUT ANDFJORD SALMON 

Located at Kvalnes on the island of Andøya on the Arctic Archipelago of Vesterålen, Norway, Andfjord Salmon has developed an innovative and sustainable aquaculture concept for land-based farming of Atlantic salmon, based on its patented flow-through technology. The Company's ambition is to build the world's most sustainable and fish-friendly aquaculture facility of its kind. 

Andfjord Salmon AS is listed on Euronext Growth Oslo under the ticker ANDF.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba