God fremdrift på Kvalnes-utbygging | Resultater tredje kvartal 2023

Anleggsarbeidet på Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes viser svært god fremdrift, og selskapet melder i dag at utgravingen av bassenggropene for inneværende byttetrinn forventes å bli ferdigstilt i første kvartal 2024, et kvartal før opprinnelig plan.

30 november 2023
– Planen var å sluttføre utgravingen av de 12 neste bassenggropene innen utgangen av andre kvartal 2024. Slik det nå ser ut vil vi ferdigstille dette arbeidet i første kvartal neste år, noe som er en svært god start på utbyggingen på Kvalnes, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Per i dag er utgravingen av bassenggropene 80 prosent ferdig, opp fra 35 prosent ved utgangen av august.

I løpet av første kvartal neste år vil entreprenørene igangsatte bygging av de fire første bassengene som vil øke Andfjord Salmons produksjonskapasitet til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025. Selskapet har målsetting om å nå en produksjonskapasitet på 40 000 tonn på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030.

HAVN OG VANNVEIER

I første byggetrinn skal Andfjord Salmon også bygge ut områdeinfrastruktur, som vannveier og havneområde, som vil muliggjøre en fremtidig produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes.

Andfjord Salmon har lagt opp til massebalanse for første byggetrinn. Det betyr at gravemasser fra bassenggroper og tunneler brukes til utfylling av det nye havneområdet på Kvalnes. At prosjektet har massebalanse betyr at utbyggingen kan gjennomføres både rimeligere og med lavere CO2-utslipp.

I havnen blir utgravde masser anvendt til å bygge kaianlegg og en molo. Dette arbeidet har nådd 20 prosent ferdigstillelse på grunn av solid fremdrift med å grave ut bassenggropene.

Arbeidet både inn- og utløpstunnellen har nådd 5 prosent ferdigstillelse, opp fra 1 prosent ved utgangen av august.

– At vi ligger foran skjema på en tidlig fase av utbyggingen gir oss økt fleksibilitet for de påfølgende arbeidsstrømmene. Det reduserer risiko for gjennomføringen av utbyggingen og sannsynligheten for uønskede kostnadspådrag. Anleggsarbeidet ser svært oppløftende ut så langt, sier Martin Rasmussen.

RESULTATER TREDJE KVARTAL 2023

Tidlig i tredje kvartal gjennomførte Andfjord Salmon selskapets første slakt av Atlantisk laks, med sterke resultater. Resultatene viste en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent og en superiorandel på 91,1 prosent. Total biomasse var på 646 tonn, som tilsvarte omtrent 530 tonn sløyd laks

Som følge av første slakt og påfølgende salg av fisk, hadde Andfjord Salmon driftsinntekter på 27,7 millioner kroner i årets tredje kvartal, sammenliknet med null i samme kvartal i fjor. Selskapet hadde et tap på 28,2 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med et tap på 17,6 millioner kroner i tilsvarende periode i 2022. Totalt gav første slakt inntekter på 37,3 millioner kroner.

PRESENTASJON KL 08:00 I DAG

Andfjord Salmon vil i dag klokken 08:00 gi en operasjonell statusoppdatering og presentere resultatene fra tredje kvartal 2023.

Vennligst merk at presentasjonen vil avholdes fysisk i Oslo. I tillegg kan man følge presentasjonen online.

Sted for presentasjonen: Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo

Webcast-presentasjonen kan følges fra denne lenken:

Presentasjonen holdes på engelsk. Presentasjonsmaterialet ligger vedlagt denne meldingen.

KONTAKT

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba