Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling for Andfjord Salmon AS.

Sted: Selskapets lokaler på Kvalnes i Andøy kommune med mulighet for digital deltakelse.

Dato: 23. oktober 2023

Klokkeslett: 12.00

The following matters will be discussed:

  1. Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer, valg av møteleder og protokollundertegner.

  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

  3. Godkjennelse av fisjonsplan, kapitalnedsettelse og vedtektsendring

    Fisjonsplan med forslag til vedtak og vedtektsendringer i punkt 8 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.andfjordsalmon.com.

  4. Tiltredelse av konsernfusjonsplan og vedtektsendring.
    Konsernfusjonsplan med forslag til vedtak og vedtektsendring i punkt 10 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.andfjordsalmon.com.

Etter aksjeloven § 13-12 (1) skal fisjonsplan og konsernfusjonsplan og øvrige saksdokumenter sendes til aksjeeierne senest to uker før generalforsamlingen skal behandle planene.

Som følge av tidspress for gjennomføring av reorganiseringer, og da reorganiseringen ikke vil påvirke aksjonærens reelle eierposisjon i selskapet, anmodes aksjeeierne om aksept til at to-ukers fristen fravikes.

Aksjeeiere som ikke kan akseptere dette bes ta kontakt med selskapet så snart som mulig.

Norsk versjon

download-icon

Download the Notice as PDF here (NO)

Engelsk versjon

download-icon

Download the Notice as PDF here (EN)

Fisjonsfusjon

Konsernsammenslåing

Sted: Selskapets lokaler på Kvalnes i Andøy kommune med mulighet for digital deltakelse.

Dato: 23. oktober 2023

Klokkeslett: 12.00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba