Store steg mot produksjonskapasitet på 40 000 tonn | Resultater for andre kvartal og første halvår 2023

I løpet av andre kvartal 2023 og tiden deretter har Andfjord Salmon gjort betydelige fremskritt for å nå selskapets produksjonsmål på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes, Andøya.

14. september 2023

– Vi er stolte over å ha fått på plass det vi trenger for å realisere ekspansjonen på Kvalnes. Byggearbeidet har fått en utmerket oppstart, delvis fordi vi allerede har gjennomført en betydelig mengde grunnarbeid i løpet av de siste to årene, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Les / last ned Q2 2023 presentasjon (EN)

Les / last ned Q2 / H1 2023 rapport (EN)

Q2 2023 Presentation

GJELDS- OG EGENKAPITALFINANSIERING

I juni meldte Andfjord Salmon at selskapet hadde sikret banklån på 825 millioner kroner, samt refinansiering av eksisterende gjeld på 75 millioner kroner, totalt 900 millioner kroner, for å finansiere neste byggetrinn på Kvalnes. Andfjord Salmon har som mål å nå en produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes ved å gradvis øke volumet mellom 2025 og 2030. De første 8 000 tonnene forventes å bli lagt til fra 2025.

Etter at bankfinansieringen var på plass, gjennomførte Andfjord Salmon en vellykket rettet emisjon som bidro med 615 millioner kroner i frisk egenkapital. Flere av Andfjord Salmons største aksjonærer deltok i emisjonen.

I første byggetrinn planlegger Andfjord Salmon å nå en produksjonskapasitet på 8 000 tonn. Samtidig skal selskapet bygge ut infrastruktur som vannveier og havneområde som vil muliggjøre en fremtidig produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes.

Andfjord Salmon utvikler ytterligere to anlegg på Andøya, på henholdsvis Breivik og Fiskenes. Selskapets langsiktige ambisjon er å nå en samlet produksjonskapasitet på 90 000 tonn fra alle tre anlegg.

VELLYKKET FØRSTE SLAKT

I juli gjennomførte Andfjord Salmon en vellykket slakteoperasjon av selskapets første parti med atlantisk laks. Resultatene viste en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent og en superiorandel på 91,1 prosent. Total biomasse var på 646 tonn, som tilsvarte omtrent 530 tonn sløyd laks med gjennomsnittsvekt på 3,4 kilo per fisk. Tidspunktet for slaktingen ble valgt for å redusere gjennomføringsrisiko for ekspansjonsplanen på Kvalnes. Fremtidige partier vil ha betydelig høyere gjennomsnittlig slaktevekt.     

– Første produksjonssyklus var vellykket fra et biologisk-, teknisk- og kommersielt ståsted. Overlevelsesraten er bransjeledende, og tilbakemeldingene fra kundene våre er svært positive. Kundene fremhever fin farge og utnyttelsesgrad på fisken, sier Martin Rasmussen.  

EKSPANSJONEN PÅ KVALNES

Etter gode forberedelser og mobilisering av utstyr og personell i løpet av sommeren, er grunn- og gravearbeid på Kvalnes nå i full gang. Gravemasser fra bassenggroper og vannveier anvendes til å bygge ut havneområdet og kaianlegg, noe som bidrar til å holde både kostnader og CO2-utslipp nede.  

Forskjæring til vannveier og påfølgende tunnelarbeid ble igangsatt som planlagt i begynnelsen av september.

RESULTAT ANDRE KVARTAL 2023

Andfjord Salmon leverte driftsinntekter på 9,6 millioner kroner i andre kvartal 2023, sammenliknet med null i samme kvartal i fjor. Selskapet hadde et tap på 18,1 millioner i andre kvartal, sammenliknet med et tap på 10,4 millioner kroner i samme periode i fjor.  

Første slakt gav samlede inntekter på 37,1 millioner kroner, hvorav 27,5 millioner kroner vil bli bokført i tredje kvartal i år.

– Samlet sett er vi akkurat der vi skal være. Vi har bygget opp tilliten til gjennomstrømningsteknologien vår og de biologiske resultatene vi leverer, og neste byggetrinn er i rute, konkluderer Martin Rasmussen.

PRESENTASJON KL 08:00 I DAG

Andfjord Salmon AS vil klokken 08:00 i dag gi en operasjonell oppdatering og presentere resultatene fra andre kvartal og første halvår 2023.

Presentasjonen kan følges fra denne lenken: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20230914_2/

Presentasjonen holdes på engelsk. Spørsmål kan sendes inn i løpet av webcasten.

Presentasjonen og styrerapport for første halvår er vedlagt denne meldingen. 

KONTAKTER

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba