Operasjonell oppdatering: laksen har nådd 3 kg

Gjennomsnittsvekten på laksen i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes, Andøya, nådde i dag 3 kilo. Selskapet planlegger første slakting i månedsskiftet juni/juli 2023.

4 Mai 2023

"Vi er veldig stolte av vår biologiske status, spesielt i den kalde årstiden. Veksten og fiskevelferden er bedre enn våre forventninger, noe som forklares av gode bassengforhold og kollegaer med lang erfaring og kompetanse fra lakseoppdrett. Vi har i løpet av de siste par ukene også sett økt appetitt fra laksen etterhvert som havtemperaturen øker, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Per 1. mai 2023, ti måneder etter utsetting av smolten, var overlevelsesraten 98 prosent. Så langt i 2023 har den månedlige dødeligheten vært 0,1 prosent i gjennomsnitt.

Fiskens helse og velferd er fortsatt god i bassenget, som drives med 100 prosent gjennomstrømningssystem.

– Uavhengige fiskehelseeksperter Åkerblå gjennomfører fiskehelseundersøkelser hver måned. Den siste fiskehelserapporten, som vi mottok forrige uke, er den beste så langt. Fiskehelsen er utmerket, noe som viser seg i høy vekst og en bransjeledende overlevelsesrate. Vi ser frem til å gjennomføre første slakting og introdusere laksen vår for forbrukerne snart, legger Martin Rasmussen til.

Andfjord Salmon tar sikte på å gjennomføre første slakting i månedsskiftet juni/juli 2023, i tråd med tidligere veiledning.

KONTAKT

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS,+47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no 

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS,+47 975 08 665, martin@andfjord.no 

Nyheter

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba