Statusoppdatering fra Andfjord Salmon

Både vekst- og overlevelsesrate er fortsatt høy for laksen i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes, Andøya. De biologiske forholdene i løpet av det første halvåret med drift er også blitt dokumentert av det uavhengige forskningsinstituttet Nofima.

17. februar 2023

Både vekst- og overlevelsesrate er fortsatt høy blant laksen i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes, Andøya. De biologiske forholdene i løpet av det første halvåret med drift er også blitt dokumentert av det uavhengige forskningsinstituttet Nofima.

Per 16. februar 2023 er laksens gjennomsnittsvekt 1 850 gram. Overlevelsesraten er fortsatt høy med 98,3 prosent, nesten åtte måneder etter smoltutsett.

Videre konkluderer en velferdsrapport, som er utarbeidet av forskere ved matforskningsinstituttet Nofima, at «samlet sett har fiskevelferden i løpet av de første seks månedene av dokumentasjonsprosjektet vært god sett opp mot Laksvel-protokollen for kartlegging av velferdsindikatorer for laks». Åkerblå har vært ansvarlig for fiskehelseundersøkelser og -dokumentasjon, og funnene deres viser at fiskehelsen er god.

Angående fiskens vekst skriver Nofima: «Veksten…har i løpet av perioden vært høyere enn det som er angitt i referansetabeller for fisk i dette vekt- og temperaturområdet (4 til 14°C). Veksten er også i øvre sjikt av verdier som er rapportert i flere tidligere studier, samlet sett».

I forbindelse med dokumentasjonsrapporten har Nofima undersøkt en stor mengde operasjonelle velferdsindikatorer for laks, inkludert vannkvalitet og laksens fysiske miljø og fiskeatferd, og en revisjon av ytterligere parametere for fiskehelse pågår for øyeblikket.

– Vi er svært fornøyde med at rapporten viser at vi har klart å skape et fiskevennlig miljø for laksen, som igjen betyr sunn vekst og høy overlevelsesrate. Ambisjonen vår er at forbrukere skal kunne smake at laksen har levd et godt liv i bassenget vårt, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon

Andfjord Salmon vil gi ytterligere detaljer om hovedfunnene fra Nofima-rapporten når selskapet presenterer sine finansielle resultater for fjerde kvartal og helårstall for 2022 den 16. mars 2023.

Andfjord Salmon planlegger første slakting i midten av 2023.

KONTAKT

Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba