Martin Rasmussen: Realisering av bærekraftig oppdrett

– Fjoråret markerte oppstarten av oppdrettsdrift for Andfjord Salmon. Dermed kunne vi endelig begynne å dokumentere og bevise hvorfor vi har satt oss som ambisjon å utvikle det mest fiskevennlige og bærekraftige lakseoppdrettsanlegget i sitt slag, sier Martin Rasmussen.

25. april 2023

Da Roy Pettersen grunnla Andfjord Salmon, var det basert på en idé om å utnytte de naturlige fordelene ved beliggenheten på Andøya i Nord-Norge, og utnytte dem til å gjenskape laksens naturlige habitat på land.  

Med kjærlighet og respekt for lokalmiljøet vi er en del av, inkludert villaksen som svømmer i havet og elvene i vår region, ønsket Pettersen og Andfjord Salmon å utvikle et oppdrettsanlegg med minst mulig miljøavtrykk og uten negativ påvirkning på havmiljøet. Bærekraft har derfor vært fullt integrert i Andfjord Salmons forretningsstrategi fra dag én, og er det fortsatt i dag.  

Les mer: Bærekraftsrapporten for 2022 (engelsk versjon)

Men det er én ting å snakke om det, og noe annet å gjennomføre det. I 2022 har vi endelig kunnet gjøre det siste.  

Misforstå meg rett. Alt vi har gjort frem til juni 2022, er gjennomført som planlagt – med vår ambisjon om bærekraft i tankene. Vi har utviklet gjennomstrømningskonseptet vårt, verifisert den laminære vannstrømmen og vist at alle bassengfunksjoner fungerer som de skal. Fordi vi visste at de ville være avgjørende for en rekke bærekrafts- og fiskehelsefordeler. I teorien.

Fra teori til praksis 

Nøkkelen til å bevise at teorien vår fungerte i praksis, var å ha fisk i bassenget. 25. juni 2022 satte vi ut nærmere 200 000 smolt i vårt første basseng på Andøya. Dette har gjort det mulig for oss å faktisk bevise at vi kan produsere laks med svært lavt energiforbruk. Det har gitt oss mulighet til å vise at laksen trives i vårt gjennomstrømningssystem, noe som er bekreftet av en vekstrate som er høyere enn forventet, og en svært imponerende overlevelsesrate. Det har gitt oss muligheten til å vise at fisken vår er sunn og smaker fortreffelig. Og vi har oppnådd dette uten å påvirke havmiljøet negativt. 

Bærekraft, forretningsutvikling og prestasjoner i Andfjord Salmon går hånd i hånd, som du sikkert forstår. Vår årlige bærekraftrapport viser hvordan vi realiserer vår visjon for bærekraftig fiskeoppdrett, som ble definert allerede før vi ble grunnlagt. Den viser også de mange skrittene vi tar hver dag for å gjøre driften vår enda mer bærekraftig og ansvarlig. 

Vi har identifisert fem hovedtemaer innen bærekraft som vi mener er sentrale for å håndtere de viktigste sosiale og miljømessige utfordringene Andfjord Salmon står overfor: Miljø og klimapåvirkning, helse og sikkerhet, åpenhet og kontroll i leverandørkjeden, lokal verdiskaping og arbeidsmiljø. Du kan lese mer om disse temaene i denne rapporten, som er utarbeidet i henhold til 2021 Global Reporting Initiative-standarden (GRI). 

Selv om vi har tatt store steg fremover i 2022, er vi fortsatt i begynnelsen av Andfjord Salmons eventyr. Vi gleder oss til å fortsette å dokumentere denne reisen. Jeg håper du kan ta deg tid til å dykke ned i detaljene i vårt bærekraftsarbeid i 2022 og fortsetter å følge oss for flere oppdateringer i fremtiden.  

Martin Rasmussen  

Administrerende direktør i Andfjord Salmon 

Nyheter

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba