Solid vekst og fortsatt bransjeledende overlevelsesrate | Finansielle resultater for første kvartal 2023

De biologiske forholdene i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes er fortsatt gode, noe som betyr høy vekst, bransjeledende overlevelsesrate og en attraktiv fôrfaktor.

25. mai 2023

Per i går, 24. mai 2023, var gjennomsnittsvekten på laksen 3244 gram i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes på Andøya etter 11 måneders drift. Tilveksten er oppnådd med et akkumulert fôrforhold på 0,95, noe som betyr at hver fisk trenger 0,95 kilo fôr for å vokse 1 kilo.

Les eller last ned Q1 Presentation 2023 (English)

I går var den akkumulerte overlevelsesraten på 97,9 %, hvilket viser en stabil gjennomsnittlig dødelighet på ca. 0,1 % per måned.

Andfjord Salmon gjentar forventningen om å gjennomføre første slakt i månedsskiftet juni/juli 2023.

KAPITALMARKEDSOPPDATERING

Som annonsert i går vil Andfjord Salmon gjennomføre en kapitalmarkedsoppdatering 13. juni 2023, og gi inngående detaljer om selskapets ekspansjonsplaner, tidsplan og fremtidsrettede uttalelser for anlegget påKvalnes på Andøya.

Se børsmelding datert 24. mai 2023 for mer informasjon om kapitalmarkedsoppdatering.

FINANSIELLE RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2023

Andfjord Salmon er midt i sin første produksjonssyklus, noesom betyr at selskapet ennå ikke har inntekter. Selskapet hadde et negativtdriftsresultat på 13,9 millioner kroner i første kvartal 2023, mot etunderskudd på 9,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Selskapet hadde en kontantbeholdning på 53,5 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Dette tallet inkluderer ikke ubenyttet kreditt på 25 millioner kroner. Selskapet har tilstrekkelig likviditet for inneværende driftsfase.

FORSKRIFT OM OFFENTLIGGJØRING

Dette er informasjon som Andfjord Salmon AS er forpliktettil å offentliggjøre i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) artikkel17 nr. 1. Opplysningene ble sendt inn for publisering gjennom NTB Kommunikasjon av kontaktpersonene som er listet opp nedenfor.

KONTAKT

Bjarne Martinsen, finansdirektør, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Martin Rasmussen, administrerende direktør, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba