Sterk vekst, høy overlevelsesrate og god fôrfaktor | Resultat fjerde kvartal 2022

Sterk vekst og svært høy overlevelsesrate som følge av gode biologiske forhold i bassenget er status for laksen i Andfjord Salmons første oppdrettsbasseng på Kvalnes, Andøya.

16. mars 2023 

I går, 15. mars, var laksens gjennomsnittsvekt 2 203 gram. I fjerde kvartal 2022 vokste laksen fra 569 gram den 1. oktober til 1 441 gram ved utgangen av året.

Den solide veksten i andre halvår ble oppnådd med en akkumulert fôrfaktor på 0,94, som betyr at hver fisk trenger i gjennomsnitt 0,94 kilo fôr for å vokse 1 kilo.

– Vi er svært godt fornøyde med veksttakten i mørketiden, da vannet også er kaldere. Ved årsslutt var veksten omtrent 40 prosent foran våre opprinnelige prognoser, som tok utgangspunkt i forventede sjøvannstemperaturer og Skrettings veksttabell for laks. Jeg er også fornøyd med at fôrfaktoren vår fortsatt er god, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Last ned eller les Q4 2022 presentasjon

HØY OVERLEVELSESRATE

Laksens overlevelsesrate er fortsatt høy. Per 15. mars 2023 var den 98,1 prosent.

I løpet av andre halvår i fjor var den gjennomsnittlige månedlige fiskedødeligheten 0,25 prosent. Så langt i 2023 har dette tallet falt til 0,1 prosent per måned.

TREDJEPARTSVERIFISERING

Etter årsslutt har en velferdsrapport, som er utarbeidet av forskere ved matforskningsinstituttet Nofima, konkludert at «samlet sett har fiskevelferden i løpet av de første seks månedene vært god, sett opp mot Laksvel-protokollen for kartlegging av velferdsindikatorer for laks».

I forbindelse med dokumentasjonsrapporten har Nofima undersøkt en stor mengde operasjonelle velferdsindikatorer for laks, inkludert vannkvalitet og laksens fysiske miljø og fiskeatferd, og en revisjon av ytterligere parametere for fiskehelse pågår for øyeblikket.

– Å motta denne bekreftelsen fra et uavhengig, velrennomert forskningsinstitutt er svært verdifullt for Andfjord Salmon. Vi har alltid vært trygge på fordelene med gjennomstrømningsanlegget vårt. Denne rapporten bekrefter at vi med god grunn til kan være positive til fiskens utvikling , legger Rasmussen til.

Andfjord Salmon understreker at målet om å gjennomføre første slakt i midten av 2023 ligger fast.

KVALNES FASE 2

Den neste utbyggingsfasen på Kvalnes skal øke produksjonsvolumet på Kvalnes fra 1 000 til 19 000 tonn sløyd fisk. Andfjord Salmon er nå i sluttfasen av kontraktsforhandlingene med leverandører angående utbyggingsplanen.

Andfjord Salmon vil i løpet av våren invitere aksjonærer til en kapitalmarkedsdag for å presentere utbyggingsplanen og tidslinjen for Kvalnes Fase 2.

RESULTATER 4. KVARTAL 2022

Andfjord Salmons første produksjonssyklus pågår, og selskapet har derfor ikke driftsinntekter ennå. Selskapets første driftsinntekter vil komme etter at første slakting er gjennomført i 2023.

Andfjord Salmon hadde et driftsresultat på -22 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, sammenliknet med -10,1 millioner kroner i samme kvartal i 2021. Forskjellen skyldes primært høyere driftskostnader ettersom selskapet og det første bassenget nå er i full drift, noe det ikke var i fjerde kvartal 2021.

Ved utgangen av året hadde Andfjord Salmon 82,9 millioner kroner i kontanter. I tillegg kommer ubenyttede kredittfasiliteter på 25 millioner kroner. Selskapet har god likviditet for fasen det er inne i nå.

PRESENTASJON I DAG KL 08:00

Andfjord Salmon vil holde en presentasjon i dag klokken 08:00 hvor selskapet gir en statusoppdatering på operasjonelle forhold og presenterer finansielle resultater for fjerde kvartal 2022. Presentasjonsmaterialet ligger vedlagt. Webcast-presentasjonen, som holdes på norsk, kan følges fra denne lenken

I tillegg vil en engelsk versjon av presentasjonen publiseres på Andfjord Salmons nettside før klokken 08:30 i dag.

KONTAKTER:

Media: Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon, +47 975 08 665martin@andfjord.no

Investorer: Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345bjarne.martinsen@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON

På Kvalnes, Andøya i Vesterålen, har Andfjord Salmon utviklet et innovativt og bærekraftig konsept for oppdrett av atlanterhavslaks, basert på gjennomstrømningsteknologi. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag. Andfjord Salmon er notert på Euronext Growth med tickeren ANDF

Nyheter

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba