Vellykket første slakt med sterke resultater og eksepsjonell overlevelsesrate

Andfjord Salmon har gleden av å kunngjøre en vellykket gjennomføring av første slakt av atlantisk laks fra selskapets første basseng på Kvalnes på Andøya. Slakten har gitt sterke resultater med en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 % og 91,1 % laks med superior-kvalitet.

Andøya, 25 juli 2023

Den totale biomassen av atlantisk laks endte på 646 000 tonn, noe som gir ca. 530 tonn HOG (Head-On-Gutted), med en gjennomsnittlig vekt på ca. 3,4 kilo per fisk. En opptelling i forbindelse med overføring av fisk fra bassenget viser at det ble satt ut cirka 193 000 laks i bassenget for ett år siden. 

"Vi er glade for å ha oppnådd en så bemerkelsesverdig overlevelsesrate, spesielt etter transport til slakting. At 97,5 % av fisken overlevde understreker at fisken har hatt svært gode levevilkår i bassenget. Som en konsekvens av dette har vi slaktet fisk som kanskje ikke hadde overlevd i andre oppdrettsanlegg. Dette har en negativ innvirkning på gjennomsnittsvekten og andelen av superior-kvalitet, som fortsatt er på et imponerende nivå. Men høy overlevelsesrate er åpenbart det mest verdifulle fra et økonomisk perspektiv, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon. 

Den slaktede fisken varierer i vekt, fra 1-2 kg opp til 5-6 kg. Ca. 50 % av fisken havnet i kategorien 2-3 kg og oppnådde en gjennomsnittspris på ca. 67 kroner per kg. Rundt 40 % av fisken veide 3-4 kg og fikk en gjennomsnittspris på ca. 80 kroner per kg.

– Den høye kvaliteten på laksen vår har ikke gått upåaktet hen hos kundene våre, som har gitt svært positive tilbakemeldinger, spesielt på fargen på fisken. Dette understreker de konseptuelle fordelene ved Andfjord Salmons oppdrettsmetode. Vårt hovedmål for det første partiet med fisk var å nå de "riktige" kjøperne, ikke å maksimere gjennomsnittsprisen. Likevel har vi hatt kjøpere som kommer tilbake etter den første forsendelsen og ønsker å betale ekstra for neste levering. Dette har gjort oss enda tryggere på at vi vil kunne oppnå en god pris på produktet vårt i fremtiden", legger Martin Rasmussen til.

I fremtidige partier vil Andfjord Salmons gjennomsnittlige slaktevekt være betydelig høyere. Bakgrunnen for den tidlige slakten av det første partiet er å legge til rette for oppstart av videre utbygging.

13. juni 2023 la Andfjord Salmon frem en utbyggingsplan for å nå et totalt produksjonsvolum på 40 000 tonn (HOG) på Kvalnes og meddelte at selskapet hadde sikret bankfinansiering for utbyggingen på Kvalnes-anlegget. Den nye produksjonskapasiteten vil gradvis økes mellom 2025 og 2030, med 8 000 tonn (HOG) produksjonskapasitet forventet å bli lagt til så tidlig som 2025.

Kontakt

Investors: Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Media: Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba