Slik behandler Andfjord Salmon personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, telefonnummer, e-post og firmaets navn. Vi trenger denne informasjonen for å kunne levere tjenester og support til deg som kunde. Dette brukes også i forbindelse med vår markedsføringsstrategi, slik at vi kan sende deg informasjon du har uttrykt interesse for, men kun på vegne av oss selv. Vi sender ikke sensitiv informasjon som fødselsnummer via e-post, da dette ikke er tillatt så lenge informasjonen ikke er kryptert.

Formål med behandlingen

Formålet med bruken av personopplysninger er å betjene våre kunder og levere avtalte tjenester. For at vi skal kunne levere våre tjenester til deg, er det nødvendig å innhente visse opplysninger om én eller flere kontaktpersoner i din bedrift, slik at vi kan ta kontakt og informere om levering av våre tjenester.

Vi bruker også kontaktinformasjon om kunder i vår markedsføring og kundebehandling. Vi vil kun sende deg nyhetsbrev og markedsføring hvis du har samtykket til dette. Dette gjelder der e-post er adressert til deg som kundens kontaktperson. Du kan når som helst trekke samtykket ditt hvis du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon fra oss.

Typer personopplysninger som behandles

Vi kan dele personopplysningene som brukes av Andfjord Salmon inn i to kategorier:

1. Administrativ informasjon som for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, stilling og hvilket selskap du jobber for.

I de situasjonene hvor vi jobber med supportrelaterte oppgaver, vil vi også behandle administrative opplysninger om personene som er registrert i søknaden. Denne behandlingen skjer i henhold til avtale med kunden.

2. Informasjon om bruk av våre nettsider, for eksempel hvilke artikler og sider du besøker, eller ting du på annen måte viser interesse for.

Vår utlevering av personopplysninger

Våre IT-, cookies- og skytjenesteleverandører vil kunne få tilgang til dine personopplysninger dersom leverandøren har lagret personopplysningene eller dette på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Dette gjelder for eksempel vår leverandør for CRM, ERP og support.

Våre leverandører behandler data i samsvar med databehandleravtaler og sikrer beskyttelse av dine rettigheter i henhold til GDPR. Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre du eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette, eller i tilfeller der utleveringen er lovpålagt.

Oppbevaring av data

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde og bruker av våre produkter. Er du kunde hos oss, lagrer vi dine personopplysninger for å opprettholde kundeforholdet, og dataene vil bli lagret så lenge kundeforholdet varer.

Alle dine personlige data lagres på sikre servere, i tråd med vår datalagringspolicy.

Alle ansatte er bundet av taushetserklæringer. Denne konfidensialiteten gjelder ikke bare eksternt i kontakt med eksterne parter, men også internt mellom kolleger. Denne taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet i Andfjord Salmon er avsluttet.

Rettigheter til innsyn, retting, sletting og portabilitet

Rett til å be om innsyn:

Du har rett til å kreve innsyn i dine personopplysninger. Du har rett til å vite formålet med og grunnlaget for vår behandling, hvilke data som behandles, mottakere eller kategorier av mottakere for disse personopplysningene, hvor lenge de oppbevares og fra hvor dataene samles inn.

Rett til å be om retting eller sletting:

Dersom du mener at Andfjord Salmon AS har registrert opplysninger som er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å kreve at disse personopplysningene blir rettet. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger hvis de ikke lenger er nødvendige, hvis du trekker samtykket ditt, hvis dette samtykket ikke er innhentet, hvis du protesterer mot behandlingen, hvis det ikke lenger er legitime grunner til å behandle dataene dine eller at vi har behandlet dataene dine på en måte som ikke er i samsvar med loven.

Rett til dataportabilitet:

Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra en kontrollør til en annen, der det er teknisk mulig. Dette baseres på samtykke eller en kontrakt.

Vår bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår for å forbedre bruken og inntrykket av nettstedet og tjenestene våre.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen din av nettstedet du besøker. Dette utgjør ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst nekte å samtykke til lagring av informasjonskapsler.

Informasjonskapslene samler statistikk om de mest brukte sidene og hvilken informasjon brukerne leter etter. Statistikken er et verktøy for å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner.

Vår bruk av Piwik PRO

Vi bruker Piwik PRO til å samle inn og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Vi gjør dette for å forbedre funksjonaliteten og innholdet på nettstedet. Piwik PRO samler blant annet inn informasjon om hvilke nettsider som har flest besøk, hva brukeren søker etter, hvilken nettleser og versjon brukerne har, og om de bruker mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin når de er på besøk. Informasjonen sendes til selskapets servere i EU.

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige bestemmer hvilken måte personopplysninger behandles på og til hvilke formål. Andfjord Salmon AS har nå en behandlingsansvarlig som fører tilsyn med alle prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og som løpende følger opp internkontroll og risikovurdering.

Behandlingsansvarlig tilhører vår nyopprettede GDPR-avdeling og kan kontaktes på følgende måter:

E-post: gdpr@andfjordsalmon.com

Adresse: Kvalnesveien 69, 8485 Dverberg, Vesterålen, Norway

Klager

Datatilsynet fører tilsyn med at GDPR overholdes. Hvis du opplever noe du mener er brudd på regelverket, kan du kontakte dem skriftlig på:

Datatilsynet

Postboks 8177

0034 OSLO

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba