Anleggsarbeidet på Kvalnes foran plan

Anleggsarbeidet på Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes ligger foran skjema. Det betyr at gjennomføringsrisiko for utbyggingsprosjektet er betydelig redusert.

6. november 2023

I første byggetrinn på Kvalnes har Andfjord Salmon som mål å øke produksjonskapasiteten til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025. Videre har selskapet en målsetting om å nå en produksjonskapasitet på 40 000 tonn på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. 

Utgraving av bassenggropene til første byggetrinn har nådd 60 prosent ferdigstillelse. Den første av de to planlagte radene med bassenger, hvor hver rad skal inneholde seks bassenger, er allerede utgravd. Gravemaskinene og hjullasterne har nå påbegynt utgravingen av den andre, tilstøtende raden med bassenger. 

– Vi er svært fornøyde med fremdriften, som ligger foran skjema. Det gir oss økt fleksibilitet for videre utbygging og reduserer gjennomføringsrisiko for prosjektet som helhet, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

I tråd med selskapets bærekraftsprofil har Andfjord Salmon lagt opp til massebalanse for det pågående byggetrinnet. Det betyr at gravemasser fra bassenggroper og tunneler brukes til utfylling av det nye havneområdet på Kvalnes.

Opptil 300 lastebillass med gravemasser fraktes daglig fra bassenggropene til havneområdet. Massene anvendes til å utvikle kaianlegg og molo. At prosjektet har massebalanse betyr at utbyggingen kan gjennomføres både rimeligere og med lavere CO2-utslipp.

Fremdriften på arbeidet med å utvikle havneområdet og vannveier går som planlagt.

KONTAKTPERSONER

Media: Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investorer: Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba