Andfjord Salmon hentet 350 millioner kroner

22. mai 2024

Andfjord Salmon Group AS (Andfjord Salmon) har hentet 350 millioner kroner i ny egenkapital gjennom en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer. Store industrielle aktører deltok i kapitalutvidelsen.

Emisjonen stengte i øvre ende av det planlagte intervallet på mellom 300 og 350 millioner kroner. Emisjonen var betydelig overtegnet. 

Pengene skal brukes til å utvide selskapets produksjonskapasitet på Kvalnes, og til generelle selskapsformål.

I inneværende byggetrinn på Kvalnes, Andøya, skal Andfjord Salmon bygge fire nye bassenger, som vil øke selskapets produksjonskapasitet til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025. Selskapet har målsetting om å nå en produksjonskapasitet på 40 000 tonn på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. I første byggetrinn bygger Andfjord Salmon også ut infrastruktur, som vannveier og havneområde, som vil støtte fremtidig produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes.

– Kvalnes-utbyggingen går som planlagt og er på budsjett. Vi er svært fornøyde med at sterke, internasjonale industrielle investorer har valgt å gå inn med betydelige beløp, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Blant investorene som tegnet seg i emisjonen, er:

  • High Liner Foods Incorporated, som er en ledende leverandør og distributør av sjømat i USA og Canada, tegnet seg for omtrent 107 millioner kroner. Selskapet er børsnotert på Toronto-børsen. High Liner Foods blir ny aksjonær i Andfjord Salmon.

  • Andfjord Salmons største eier (med 25,1 prosent av aksjene), Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A, tegnet seg for omtrent 87 millioner kroner. Morselskapet, Jerónimo Martins, er et internasjonalt matvarekonsern som er børsnotert i Portugal.

  • Jan Heggelund, både privat og via selskapet Ristora AS, tegnet seg for totalt 30 millioner kroner. Heggelund eide fra før 2,7 prosent av Andfjord Salmon.

  • Oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk, som fra før eide 4,5 prosent av aksjene i Andfjord Salmon, og er representert i styret til Andfjord Salmon med Knut Holmøy, tegnet seg for 15,9 millioner kroner.

  • Bygg- og anleggsfirmaet Leonhard Nilsen & Sønner (LNS), som fra før eide 0,7 prosent av aksjene i Andfjord Salmon, tegnet seg for 10 millioner kroner.

For ytterligere detaljer, se børsmeldingene om emisjonen:

Contemplated private placement

Private placement successfully placed

KONTAKTER

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Media:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON

Andfjord Salmon holder til på Andøya i Vesterålen og utvikler verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg av sitt slag. Gjennom et egenutviklet gjennomstrømmingssystem kombinerer Andfjord Salmon det beste fra sjø- og landbasert lakseoppdrett. I sin første produksjonssyklus oppnådde selskapet en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent, fôrfaktor på 1,05 og andel superior-laks på 91,1 prosent. Det krevde kun 1 kWh å produsere ett kilo laks. Andfjord Salmon sikter mot en produksjonskapasitet på 40 000 tonn HOG på Kvalnes på Andøya, og har en langsiktig ambisjon om å nå en kapasitet på 90 000 tonn HOG totalt, fordelt på Kvalnes, Breivika og Fiskenes på Andøya.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba