Andfjord Salmon publiserer integrert årsrapport for 2023 og gir operasjonell oppdatering

Andfjord Salmon AS har i dag publisert sin integrerte årsrapport for 2023. Videre deler selskapet at fremdriften i utbyggingen på anlegget i Kvalnes går som planlagt.

Den integrerte årsrapporten, som inkluderer Andfjord Salmons tilnærming til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG), er vedlagt denne kunngjøringen og tilgjengelig her:

Andfjord Salmon har som mål å utvikle verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg. Resultatene fra selskapets første produksjonssyklus, som ble ferdigstilt i juli 2023, viste at dette er et realistisk mål. 

– Jeg har vært engasjert i sjømatnæringen mesteparten av livet. Med dette som bakteppe vet jeg at gunstige biologiske forhold for laksen, og en bærekraftig sameksistens med vårt lokale økosystem på Andøya, er nøkkelen til suksess. Resultatene fra vår første produksjonssyklus styrket min tro på denne filosofien, sier Martin Rasmussen. 

OPERASJONELL OPPDATERING 

Andfjord Salmon bygger nå ut sitt anlegg på Kvalnes, hvor målet for første byggefase er en produksjonskapasitet på 8 000 tonn (HOG – sløyd, med hode) fra 2025. På Kvalnes sikter selskapet mot en total produksjonskapasitet på 40 000 tonn (HOG) gjennom gradvise økninger mellom 2025 og 2030.  

I den nåværende utbyggingsfasen vil Andfjord Salmon ferdigstille fire bassenger, slik at totalen blir fem. Utgravingen av bassenggropene ble avsluttet i slutten av januar. Siden da har forberedelsene til bassengbygging, inkludert etablering av anlegget som skal produsere bassengkomponentene, blitt utført. Betongarbeidet skal nå settes i gang, og dette ligger foran skjema.  

De to andre pågående prosjektene – vannveier og havneområde – går også som planlagt. Dette er felles infrastruktur som skal støtte en fremtidig produksjon på 40 000 tonn på Kvalnes. 

– Tunnelfremdriften er god. Berggrunnen er solid og i tråd med de analysene vi gjennomførte i forkant, sier Rasmussen.  

KONTAKTER

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Media:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON 

Andfjord Salmon holder til på Andøya i Vesterålen og utvikler verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg av sitt slag. Gjennom et egenutviklet gjennomstrømmingssystem kombinerer Andfjord Salmon det beste fra sjø- og landbasert lakseoppdrett. I sin første produksjonssyklus oppnådde selskapet en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent, fôrfaktor på 1,05 og andel superior-laks på 91,1 prosent. Det krevde kun 1 kWh å produsere ett kilo laks. Andfjord Salmon sikter mot en produksjonskapasitet på 40 000 tonn HOG på Kvalnes på Andøya, og har en langsiktig ambisjon om å nå en kapasitet på 90 000 tonn HOG totalt, fordelt på Kvalnes, Breivika og Fiskenes på Andøya.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba