Innkalling til ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

23. april 2024 

Styret ("Styret") innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler på Kvalnes, Andøya den 7. mai 2024 kl. 12:00.

Det blir gitt mulighet de som er forhåndspåmeldt å overvære møtet via videokonferanse.

The notice for the annual general meeting is attached hereto (English and Norwegian), together with relevant appendices. The notice will be sent to all registered shareholders on 23 April 2024.

Innkalling til generalforsamlingen er vedlagt (på engelsk og norsk), sammen med relevante vedlegg.

Innkallingen sendes til alle registrerte aksjonærer 23. april 2024. For å registrere oppmøte, fullmektig eller forhåndsstemme via VPS Investortjenester, benytt denne elektroniske lenken. Dette krever PIN-kode og referansenummer, som sendes ut sammen med varselet. Aksjeeiere som har mottatt meldingen elektronisk, vil ikke motta og trenger ikke PIN-kode eller referansenummer, men må sende inn melding om oppmøte, fullmakt eller forhåndsstemmer gjennom sine nettbaserte investortjenester. Aksjonærrettigheter kan også utøves ved fullmakt.

Andfjord Salmon publiserte annual integrated report 18. april 2024.

Last ned eller les følgende vedlegg:

‍KONTAKT

Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON

Andfjord Salmon holder til på Andøya i Vesterålen og utvikler verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg av sitt slag. Gjennom et egenutviklet gjennomstrømmingssystem kombinerer Andfjord Salmon det beste fra sjø- og landbasert lakseoppdrett. I sin første produksjonssyklus oppnådde selskapet en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent, fôrfaktor på 1,05 og andel superior-laks på 91,1 prosent. Det krevde kun 1 kWh å produsere ett kilo laks. Andfjord Salmon sikter mot en produksjonskapasitet på 40 000 tonn HOG på Kvalnes på Andøya, og har en langsiktig ambisjon om å nå en kapasitet på 90 000 tonn HOG totalt, fordelt på Kvalnes, Breivika og Fiskenes på Andøya.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba