Julehilsen fra Andfjord Salmon – Et vellykket år

21 desember 2023

Kjære Andfjord Salmon-aksjonærer, venner, forretningspartnere, naboer og kolleger,

Nå som 2023 nærmer seg slutten, ønsker jeg å benytte anledningen til å oppsummere noen av årets mange høydepunkter, som ikke ville vært mulig uten deres støtte.

Først og fremst er jeg utrolig stolt over alt Andfjord Salmon-teamet har oppnådd i løpet av dette året. Vi har nådd alle de viktigste målene vi satt oss ved inngangen til året. Jeg tror nøkkelen er at vi har utviklet en kultur der grundig planlegging og testing har blitt en integrert del av vår daglige drift. Vi tror ikke på tilfeldigheter. Vi jobber hele tiden hardt for å identifisere og minimere risiko i alle deler av virksomheten vår.

Vellykket første produksjonssyklus

På mange måter var 2023 et todelt år. I første halvår var vårt hovedfokus å gjennomføre en vellykket første produksjonssyklus. Andre halvår handlet om anleggsarbeid på Kvalnes. De to henger sammen, ettersom en vellykket første produksjonssyklus var avgjørende for den pågående utbyggingen på Kvalnes.

Bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent

I midten av 2022 ble omtrent 193.000 smolt satt ut i Andfjord Salmons første landbaserte basseng på Kvalnes, Andøya. Tolv måneder senere hadde 97,5 prosent av fisken overlevd første produksjonssyklus, inkludert transporten til slakteriet. Dette er en bransjeledende overlevelsesrate som vi er veldig stolte av. I tillegg ble mesteparten av laksen (91%) solgt til superiorpris, noe som betyr at kvaliteten på fisken var eksepsjonelt høy.


En annen viktig erfaring fra første produksjonssyklus er at de grunnleggende forutsetningene for å skape solide økonomiske resultater nå er på plass. Dette inkluderer gode biologiske forhold, lav fôrfaktor, samt lavt energiforbruk og -kostnader. Selv om vi i praksis har bygget en havmerd på land, tillater produksjonsmetoden vår at vi har 20 prosent lavere fôrforbruk per kilo produsert fisk sammenlignet med bransjegjennomsnittet. Energieffektiviteten til gjennomstrømningsanlegget vårt gjør dessuten at vi kun bruker 1 kWh/kg laks produsert, noe som tilsvarer en energikostnad på omtrent 0,50 kroner per kilo laks.

Sterke biologiske resultater

Den kanskje viktigste erfaringen fra første produksjonssyklus var at vi unngikk å utsette fisken for unødvendig stress, og at det romslige bassenget gjorde det mulig for laksen å ha en sunn og naturlig atferd. De sterke biologiske resultatene, kombinert med lavt energiforbruk, tok oss enda et skritt nærmere målet om å utvikle verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg.

Den gode kvaliteten på laksen ble også bekreftet av våre kunder, som ga svært positive tilbakemeldinger, og fargen på laksefileten ble spesielt fremhevet. . Dette understreker de mange fordelene ved Andfjord Salmons oppdrettsmetode. Målet vårt var å nå de “riktige” kjøperne med den første fisken. At kjøpere kom tilbake etter første levering, og ønsket å betale ekstra for neste levering, var hyggelig.

Finansiering

Strategien vår har alltid vært å fullføre en hel produksjonssyklus og bruke resultatene som en katalysator for å sikre konkurransedyktig finansiering til neste byggetrinn på Kvalnes, Andøya.

En suksessfaktor for Andfjord Salmon er at vi har en god balanse mellom finansielle og industrielle aksjonærer som ønsker å bidra med kompetanse og ekspertise i tillegg til kapital. En validering av gjennomstrømningsteknologien kombinert med kunnskapen til våre ledende aksjonærer har vært avgjørende for å oppnå tillit hos norske banker.

I juni i år forpliktet derfor et konsortium av norske banker seg til å bidra med 825 millioner kroner i lånefinansiering tilneste byggetrinn på Kvalnes. Dette ble etterfulgt av en vellykket utstedelse av nye aksjer som skaffet ytterligere 615 millioner kroner i egenkapital for Andfjord Salmon. Flere av våre største aksjonærer deltok i emisjonen.

Med finansieringen på plass kunne vi i juni endelig avsløre detaljene i utbyggingsplanen vår på Kvalnes, hvor målet er å nå en total produksjonskapasitet på 40.000 tonn sløyd laks gjennom gradvise økninger fra 2025 til 2030. I første byggetrinn planlegger vi å øke produksjonskapasiteten til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025. I første byggetrinn skal Andfjord Salmon også bygge ut infrastruktur, som vannveier og havneområde, som vil muliggjøre en fremtidig produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes.

Det er viktig for mine kolleger og meg å understreke at vi er svært takknemlige for støtten fra både banker og aksjonærer. Vi tar ikke støtten for gitt, og vi føler oss sterkt forpliktet til å gjøre Kvalnes-utbyggingen til en suksess for alle involverte.

Anleggsarbeidet i full gang

Ved å slakte fisken som planlagt i juni/juli reduserte vi prosjektsrisiko for ekspansjonen vår på Kvalnes betraktelig. I dag, seks måneder senere, har dette vist seg å være et klokt valg. Vi forventer at utgravingen av bassenggroper for inneværende byggetrinn vil bli ferdigstilt i første kvartal 2024, et kvartal før opprinnelig plan. En såpass god start betyr at vi sannsynligvis kan starte betongarbeidet for de neste fire bassengene tidligere enn planlagt. Samlet sett bidrar dette til å redusere både utbyggingsrisiko og sannsynligheten for uønskede kostnadsoverskridelser.

Anleggsarbeidet for områdeinfrastrukturen – havneområdet og vannveiene – går også bra. Ved slutten av november var fremdriften for disse arbeidsstrømmene på henholdsvis 20 og fem prosent ferdigstillelse, noe som er i tråd med fremdriftsplanen vår.

Jeg er også fornøyd med massebalanse-tilnærmingen vår, hvor gravemasser fra bassenggroper og tunneler brukes til utfylling av havneområdet. Dette betyr at utbyggingen kan gjennomføres både rimeligere og med lavere CO2-utslipp, samtidig som det understreker Andfjord Salmons bærekraftprofil.

Et spennende 2024 ligger foran oss

Andfjord Salmon er først og fremst et oppdrettsselskap. Imidlertid vil anleggs- og byggearbeid være hovedfokuset vårt de neste 18 månedene. Prosjektteamet, under ledelse av vår prosjektdirektør Jostein Nilsen, imponerer meg stadig med sitt utrettelige fokus på detaljer og evne til å finne kostnadseffektive løsninger. Den gode fremdriften skyldes deres detaljerte planer og innsats for å gjøre ting så smart, trygt og effektivt som mulig.

Det kommende året vil utvilsomt by på nye og spennende utfordringer og muligheter, og jeg ser frem til å håndtere disse sammen med Andfjord Salmon-teamet. Starten på første byggetrinn har gått veldig bra, og vi skal gi deg regelmessige oppdateringer om fremdriften på Kvalnes.

Byggeaktiviteten på Kvalnes vil være noe lavere i jula mens alle nyter en velfortjent ferie med venner og familie. Vi ser frem til å trappe opp aktiviteten i begynnelsen av januar og til de mange spennende milepælene vi skal nå i 2024.

Til slutt vil jeg ønske deg og din familie en god jul og et lykkelig nyttår.

Vennlig hilsen,

Martin Rasmussen, administrerende direktør, Andfjord Salmon

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba