Sterk fremgang på Kvalnes

4. juli 2024

Andfjord Salmon Group AS (Andfjord Salmon) melder om raskere fremdrift enn forventet for utbyggingen av vannveiene som skal tilføre ferskt sjøvann til bassengene ved selskapets landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes på Andøya.

Siden Andfjord Salmon rapporterte resultatene for første kvartal 29. mai 2024, har tunnelbyggingen på Kvalnes-anlegget gått fremover i et imponerende tempo, og økt ferdigstillelsesgraden fra 38 til 57 prosent på bare én måned.

Vannveiene, inkludert innløps- og utløpstunnel, er designet for å støtte en fremtidig produksjon på 40 000 tonn laks på Kvalnes.


– Bygging av vannveiene er underjordisk arbeid der vi påvirkes av grunnforhold. Å oppnå 20 prosent fremgang på så kort tid er viktig fordi det bidrar til å redusere risikoen i en av de mest utfordrende delene av Kvalnes-utbyggingen, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

I første fase av utbyggingen på Kvalnes ferdigstiller Andfjord Salmon fire nye bassenger, og øker den totale produksjonskapasiteten til 8 000 tonn HOG innen 2025. Selskapet har som mål å oppnå en total produksjonskapasitet på 40 000 tonn HOG på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. Den første fasen inkluderer utvikling av felles infrastruktur som vannveier og et havneområde for å støtte fremtidig produksjon.

Arbeidet med de to andre pågående prosessene – havneområdet og betongbassengene – går som planlagt. Arbeidet i havneområdet er for tiden 42 prosent ferdigstilt, opp fra 36 prosent 29. mai 2024.

Arbeidet i betongbassengene har nådd 12 prosent ferdigstillelse, opp fra 8 prosent i slutten av mai, ettersom installasjonen av stålarmeringer og fundamenteringsarbeid går som planlagt.

KONTAKTER:

Media:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no ‍

OM ANDFJORD SALMON

Andfjord Salmon holder til på Andøya i Vesterålen og utvikler verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg av sitt slag. Gjennom et egenutviklet gjennomstrømmingssystem kombinerer Andfjord Salmon det beste fra sjø- og landbasert lakseoppdrett. I sin første produksjonssyklus oppnådde selskapet en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent, fôrfaktor på 1,05 og andel superior-laks på 91,1 prosent. Det krevde kun 1 kWh å produsere ett kilo laks. Andfjord Salmon sikter mot en produksjonskapasitet på 40 000 tonn HOG på Kvalnes på Andøya, og har en langsiktig ambisjon om å nå en kapasitet på 90 000 tonn HOG totalt, fordelt på Kvalnes, Breivika og Fiskenes på Andøya.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba